• Legfontosabb
  • Politika
  • 3. Nézetek a kormány teljesítményéről és szerepéről az egyes területeken

3. Nézetek a kormány teljesítményéről és szerepéről az egyes területeken

Szerep és teljesítmény - 1A mély bizalmatlanság és a kormányzattal szembeni csalódás légköre közepette a közvélemény értékelése a szövetségi kormány teljesítményéről számos területen viszonylag pozitív. A felmérésben vizsgált 13 terület közül 10-ben legalább fele szerint a szövetségi kormány nagyon jó vagy kissé jó munkát végez.


Nagy többség szerint a szövetségi kormány nagyon vagy némileg jó munkát végez a természeti katasztrófákra reagálva (79%), tisztességes és biztonságos normákat állítva fel a munkahelyekre (76%), megóvva az országot a terrorizmustól (72%) és biztosítva, hogy az élelmiszerek és a gyógyszer biztonságos (72%).

Többen azt is mondják, hogy a szövetségi kormány jó, nem pedig rossz munkát végez a környezet védelme érdekében (59% vs. 38%), biztosítva az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést (56% és 40%), az utak, hidak és egyéb infrastruktúra fenntartását (52). % vs. 46%) és a magas színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása (52% vs. 44%).

A gazdaság szempontjából az értékelések vegyesek: valamivel többen mondják, hogy a szövetségi kormány jó (51%), mint rossz (47%) munkát végez a gazdaság erősítésében. A kormány teljesítményének hangsúlyosabb értékelése azonban negatív irányba billen: 22% szerint a szövetségi kormány anagyonrossz gazdaság erősíti a gazdaságot, szemben csupán 9% -kal, akik azt mondják, hogy anagyonszép munka.

A szövetségi kormány két másik kulcsfontosságú területen kapott alacsony teljesítményt: a nemzet bevándorlási rendszerének irányításában és az embereknek a szegénységből való kijutásában. Összességében 68% szerint a kormány vagy nagyon rossz (38%), vagy kissé rossz (30%) munkát végez a nemzet bevándorlási rendszerének irányításával; csupán 28% mondja, hogy jó munkát végez.


A minősítések majdnem ugyanolyan negatívak, amikor a kormány munkáját végzi, hogy segítse az embereket a szegénységből való kijutásban: 61% szerint a kormány rossz munkát végez, szemben sokkal kevesebbel (36%), aki szerint jó munkát végez .

Szerep és teljesítmény - 2A felmérés arra is rákérdez az emberekre, hogy a szövetségi kormánynak milyen szerepet kell játszania ebben a 13 területen. Elsöprõ többség szerint a kormánynak - akár nagyobbnak, akár kisebbnek - szerepe kell, hogy legyen mind a 13. Mindazonáltal nyilvánvalóan eltérnek a vélemények arról, hogy a kormány milyen mértékben vesz részt e kérdésekben.


Az amerikaiak szinte egyöntetűen támogatják a szövetségi kormány szerepét az ország terrorizmus elleni védelme terén: 94% szerint fontos szerepet kell játszania, míg 5% szerint kisebb szerepet kell játszania.

A több mint 90% -os többség szerint a szövetségi kormánynak fontos vagy kisebb szerepet kell játszania más területeken, ideértve a természeti katasztrófákra való reagálást (98%), a környezet védelmét (96%), a bevándorlási rendszer kezelését (96%) és a gazdaság erősítése (95%). E területek mindegyike esetében a tízből tíz vagy annál több azt mondja, hogy a szövetségi kormánynak „fő” szerepet kell játszania, és sokkal kevesebben mondják, hogy „kisebb” szerepet kellene játszania.


Ennek ellenére kevésbé támogatják a szövetségi kormányt abban, hogy más területeken nagy szerepet kapjon - nevezetesen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, az emberek segítése a szegénységből való kijutásban és az űrkutatás előmozdítása. Körülbelül tízből tíz (61%) szerint a kormánynak fontos szerepet kell játszania az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításában; 38% szerint kisebb szerepnek kellene lennie, 10% pedig azt akarja, hogy egyáltalán ne legyen szerepe.

Kevesen (55%) szeretné, ha a kormánynak fontos szerepe lenne a szegénység enyhítésében, és csak mintegy fele (47%) szeretné, ha a kormány fontos szerepet játszana az űrkutatás előmozdításában. Körülbelül egy tízes ember (9%) szerint a kormánynak nem lehet szerepe az űrkutatás előmozdításában.

Szerep és teljesítmény - 3Számos kérdésben a viszonylag magas teljesítményértékelés megfelel a nagy többségnek, akik szerint a kormánynak fontos szerepet kell játszania ugyanazon a területen. Például 79% szerint a kormány jó munkát végez a természeti katasztrófákra reagálva, 88% pedig azt állítja, hogy ennek komoly szerepet kell játszania ezen a területen. Az ország biztonságának megóvása a terrorizmustól, valamint az élelmiszerek és a gyógyszerek biztonságának biztosítása két másik terület, ahol a nagy többség szerint a kormánynak jól megy, és fontos szerepet kell játszania.

A legtöbb intézkedés esetében azonban a teljesítményértékelések elmaradnak attól az aránytól, hogy a kormánynak fontos szerepet kell játszania. A körülbelül tíz tízből vagy annál nagyobb többség azt szeretné, ha a kormánynak fontos szerepe lenne az infrastruktúra fenntartásában (76%), a környezet védelmében (75%), a gazdaság megerősítésében (74%), a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosításában (70%) ) és az alapjövedelem biztosítása a 65 éves és idősebbek számára (69%).


Azonban ezek közül a területek közül legfeljebb hat-tíz arányban pozitív a kormányzati teljesítmény (59% a környezet védelme szempontjából). Csak mintegy fele szerint a kormány jól jár más területeken: infrastruktúra (52%), gazdaság (51%), oktatás (52%) és az alapjövedelem biztosítása az idősebb felnőttek számára (48%).

A szövetségi kormány teljesítményének és szerepének nyilvános értékelése között a legnagyobb a különbség a bevándorlás kérdésében. Mindössze 28% mondja, hogy a szövetségi kormány jó munkát végez a bevándorlási rendszer kezelésében - több mint kétszer annyian (68%) szerint rossz. A kormány bevándorlásban való részvételét széles körben szükségesnek tartják. 81% -os többség szerint a szövetségi kormánynak fontos szerepet kell játszania a nemzet bevándorlási rendszerének irányításában.

A szövetségi kormány teljesítményének és szerepének pártos hiányosságai

Szerep és teljesítmény - 4Jelentős különbségek vannak abban, hogy a republikánusok és a republikánus karcsúsítók, valamint a demokraták és a demokraták karrierje hogyan értékeli a szövetségi kormány teljesítményét és szerepét. Néhány kulcsfontosságú kérdésben a republikánusok több negatív teljesítményértékelést kínálnak, és kevésbé látják a kormány szerepét, mint a demokraták. De ezek a különbségek nem terjednek ki minden kérdésben, és a partizán konszenzusának jelentős területei vannak.

Ami a szövetségi kormány teljesítményét illeti, a partizánok ellentétes álláspontot képviselnek arról, hogy a kormány hogyan működik a gazdaság megerősítésében és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításában.

A demokraták közel háromnegyede (74%) szerint a kormány nagyon vagy kissé jó munkát végez az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításában. Ezzel szemben a republikánusok sokkal negatívabbak: csupán 40% mondja, hogy a kormány jó munkát végez.

Hasonló minta látható a gazdaságban is. A legtöbb demokrata és demokratikus irányító szerint a szövetségi kormány jó munkát végez a gazdaság megerősítésében (68%), de a republikánusok és a republikánusok leandereinek csupán 34% -a ért egyet ezzel.

A terrorizmus elleni védekezés kérdésében 25 százalékpontos különbség van a republikánusok és a demokraták által a kormánynak nyújtott teljesítményértékelések között. Mindazonáltal mindkét párt többsége szerint a kormány jó munkát végez: a demokraták és a demokratikus irányzatok közül 85% szerint a kormány jó munkát végez, hogy az országot biztonságban tartsa a terrorizmustól, szemben a republikánusok és republikánusok kisebb, 60% -ával leaners.

Noha a republikánusok különösen negatív véleményeket képviselnek, egyik párt sem gondolja, hogy a kormány jó munkát végez a nemzet bevándorlási rendszerének irányításában. A republikánusok és a leanderek mindössze 15% -a szerint a szövetségi kormány nagyon vagy kissé jól dolgozik a bevándorlási rendszer irányításában, szemben a demokraták és a leanderek 40% -ával.

Más kérdéskörökben csak szerény különbségek vannak a demokrata és republikánusok szövetségi kormány teljesítményének értékelése között. Például a republikánusok és a demokraták körülbelül ugyanolyan valószínűséggel mondják, hogy a szövetségi kormány jó munkát végez, biztosítva az élelmiszerek és gyógyszerek biztonságosságát (egyenként 73%), tisztességes és biztonságos munkahelyi normákat állítva fel (a republikánusok 77% -a a demokraták 79% -a ellenében) ) és reagálni a természeti katasztrófákra (78% vs. 82%).

Szerény különbségek vannak a teljesítmény besorolásában egyes olyan területeken is, ahol a partizánok valószínűleg eltérő politikai preferenciákkal rendelkeznek. Például a republikánusok és a republikánus szurkolók, valamint a demokraták és a demokraták szelídjeinek hasonló százaléka szerint a kormány jó munkát végez a környezetvédelemben (a republikánusok 62% -a, szemben a demokraták 58% -ával) és biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést (54% vs. 52 %).

Szerep és teljesítmény - 5Ami a szövetségi kormány szerepét illeti, nagy a pártok közötti különbség abban, hogy a szövetségi kormánynak „kiemelt szerepet kell játszania” számos kiemelt kérdéskörben, és a republikánusok nagyobb valószínűséggel látnak korlátozott szerepet a kormányban mint a demokraták. Mind a 13 vizsgált terület esetében azonban a republikánusok és a republikánus szálkások háromnegyede vagy több szerint a szövetségi kormánynak legalább kisebb szerepet kell vállalnia, és legfeljebb 20% szerint a szövetségi kormánynak egyetlen kérdésben sem kellene szerepet játszania. .

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása az a terület, ahol a legnagyobb a pártok megosztottsága, mondván, hogy a kormánynak fontos szerepet kell játszania. A republikánusok és a republikánusok (34%) 49 ponttal kevésbé valószínűek, mint a demokraták és a demokraták (83%), ha azt mondják, hogy a szövetségi kormánynak fontos szerepet kell játszania ezen a területen. Míg a republikánusok csupán 34% -a szeretné, ha a kormány fontos szerepet játszana, 45% szerint kisebb szerepet kellene játszania; mindössze 20% mondja, hogy ennek semmilyen szerepet nem szabad játszania.

A szegénységből való kilábalás segítése egy másik olyan terület, ahol a republikánusok és a leanderek kevesebb mint fele (36%) szerint a kormánynak kell kiemelt szerepet játszania, szemben a demokraták és a leanderek jóval nagyobb többségével (72%).

Más, nagy pártok közötti különbségek vannak abban a kérdésben, ahol a kormánynak fontos szerepet kell játszania, olyan kérdésekben, mint a környezet védelme (31 pont), a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása (29 pont) és a gazdaság megerősítése (20 pont); de ezekben a kérdésekben a republikánusok és a demokraták többsége egyaránt kiemelt szerepet lát a kormány számára, a véleménykülönbség tükrözi, hogy a nézetek mennyire vannak megosztva a két csoport között.

Számos olyan terület van, ahol a republikánusok és a demokraták egységesek abban, hogy a szövetségi kormánynak fontos szerepe van. A partizánok között alig van egyáltalán nézeteltérés, hogy a szövetségi kormánynak fontos szerepet kell játszania abban, hogy az országot megóvják a terrorizmustól, kezeljék a bevándorlási rendszert és reagáljanak a természeti katasztrófákra. A pártpolitikai véleménykülönbségek viszonylag szerények is, ha azt a nézetet tekintjük, hogy a kormánynak fontos szerepet kell játszania az élelmiszerek és gyógyszerek biztonságos megőrzésében, valamint az utak, hidak és egyéb infrastruktúra fenntartásában.

A republikánusok véleménye a kormány szerepéről és teljesítményéről

Szerep és teljesítmény - 6A republikánusok és a republikánusok körében a kormányok teljesítményével és szerepével kapcsolatos nézeteikben a legnagyobb a különbség a bevándorlás terén. A republikánusok mindössze 15% -a szerint a szövetségi kormány jó munkát végez a nemzet bevándorlási rendszerének irányításában. Teljesen 85% szerint a kormánynak fontos szerepet kell játszania a nemzet bevándorlási rendszerének irányításában.

Hasonló minta látható az ország terrorizmus elleni védelme, a gazdaság megerősítése és az ország infrastruktúrájának fenntartása terén. Mindhárom területen a republikánusok jelentős többsége szerint a kormánynak kell fő szerepet játszania, de sokkal kevesebben mondják, hogy a kormány jelenleg jó munkát végez. Például, míg 64% szerint a kormánynak fontos szerepet kell játszania a gazdaság megerősítésében, csupán 34% jó jeleket ad neki ezen a területen.

Sokkal másabb a minta, amikor a szövetségi kormány segíti az embereket a szegénységből való kijutásban, és biztosítja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Ezekben a kérdésekben az alacsony teljesítményértékelések megfelelnek a republikánusok kis százalékának, akik a szövetségi kormány főszerepét látják. Például a republikánusok és a leanderek csupán 30% -a gondolja, hogy a kormány jó munkát végez, segítve az embereket a szegénységből való kilábalásban, és hasonlóan kis arányban (36%) úgy gondolja, hogy a kormánynak fontos szerepet kell játszania ezen a területen. Csak egy, a munkahelyi normákat meghatározó területen a republikánusok nagyobb része a kormány teljesítményét értékeli magasan (77%), mint azt mondják, hogy ennek nagy szerepet kellene játszania (54%).

Demokratikus nézetek a kormány szerepéről és teljesítményéről

Szerep és teljesítmény - 7A republikánusokhoz hasonlóan a kormány szerepével és teljesítményével kapcsolatos demokratikus nézetek is a legjobban különböznek a bevándorlás kérdésében. Mindössze négy a tízből demokrata és leander szerint a szövetségi kormány jó munkát végez az ország bevándorlási rendszerének irányításában, a demokraták által a szövetségi kormánynak adott szakpolitikai területen a legalacsonyabb teljesítményű besorolások között. A széles 80% -os többség mégis jelentős szerepet lát a kormány számára ezen a területen.

Ez a minta általában érvényes azokra a kérdésekre, amelyekben a kormány teljesítményének demokratikus minősítése viszonylag alacsony vagy vegyes. Például kevesebb mint fele (42%) szerint a kormány jó munkát végez, segítve az embereket a szegénységből való kilábalásban, de 72% szerint a kormánynak fontos szerepet kell játszania ezen a területen. A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása és az infrastruktúra fenntartása két másik olyan terület, ahol a kormány teljesítményének demokratikus értékelése gyenge, de a kormányzatnak továbbra is nagy szerepe van.

A demokraták körében kiemelkedik az űrkutatás előrehaladása, mivel ez az egyetlen kérdés, amely nem támogatja a többségi támogatást egy jelentős kormányzati szerephez. A demokratikus teljesítményértékelés ebben a kérdésben nagyjából a 13 tesztelt terület közepén esik (58% szerint a szövetségi kormány jó munkát végez); ennek ellenére 50% szerint a kormánynak fontos szerepet kell játszania, 22 ponttal kevesebbet, mint bármely más kérdésben, és a republikánus nézetekkel megegyezően.

A republikánus ideológiai megosztottság a kormány szerepében és teljesítményében

A republikánusok és a republikánus irányzatok körében azok, akik konzervatívnak vallják magukat, kritikusabban viszonyulnak a kormány teljesítményéhez, mint azok, akik politikai nézeteiket mérsékeltnek vagy liberálisnak tekintik.

Szerep és teljesítmény - 8A republikánusok között a legnagyobb ideológiai szakadék a kormány által a gazdaság erősítésével végzett munka miatt van. Összességében a mérsékelt és liberális republikánusok és republikánus hajlékonyak 46% -a szerint a kormány jó munkát végez a gazdaság erősítésében. Ezzel szemben a konzervatív republikánusok és a leanderek 20 ponttal kisebb valószínűséggel tartják ezt a nézetet (26%).

A konzervatív republikánusok kevésbé mérsékeltek, mint a mérsékeltek, ha azt mondják, hogy a kormány számos más kérdésben jó munkát végez, ideértve az ország biztonságának megóvását a terrorizmustól (15 pont), az embereknek a szegénységből való kilábalást (9 pont) és a nemzet bevándorlásának kezelését. rendszer (8 pont). A szegénység és a bevándorlás terén azonban mindkét csoport kevesebb mint fele szerint a kormány jó munkát végez.

Nincsenek olyan kérdések, amelyekben a mérsékelt és liberális republikánusok kritikusabban viszonyulnának a kormány teljesítményéhez, mint a konzervatívok. Számos olyan kérdés van azonban, amelyek között alig vannak ideológiai hiányosságok a republikánusok között, ideértve a környezet védelmét, valamint a biztonságos élelmiszerek és gyógyszerek biztosítását.

Szerep és teljesítmény - 9A szövetségi kormány szerepének nézeteit tekintve sok kérdésben a konzervatívok kevésbé valószínűek, mint a mérsékeltek és a liberálisok, hogy a kormánynak fontos szerepet kell játszania. Bár ezek az ideológiai hiányosságok a kormány szerepében nem mindig felelnek meg a teljesítményértékelések különbségeinek

A mérsékelt és liberális republikánusok közel háromnegyede (74%) szerint a szövetségi kormánynak fontos szerepet kell játszania a környezetvédelemben, szemben a konzervatív republikánusok és a leanderek mintegy felével (48%). Ez a 26 pontos különbség a republikánusok körében a legszélesebb körben látható, annak ellenére, hogy a kormányon belül nem volt ideológiai szakadék a kormány teljesítményével kapcsolatban.

A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása egy másik terület, ahol a legtöbb mérsékelt és liberális republikánus szerint a kormánynak kell kiemelt szerepet játszania (66%), de a konzervatívok legfeljebb fele (49%) mondja ezt.

A konzervatív republikánusok legalább 10 ponttal kevésbé valószínűek, mint a liberálisok, és a mérsékelt emberek azt látják, hogy a kormányzatnak fontos szerepe van abban, hogy segítse az embereket a szegénységből való kijutásban (31% vs. 45% a liberálisok, a mérsékeltek körében) és biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést (29% vs. 42 %).

A nemzet bevándorlási rendszerének kezelése az az egyik kérdés, amelyben a konzervatív republikánusok és a leanderek valamivel nagyobb aránya (88%), mint a mérsékeltek és a liberálisok (81%) szerint a kormánynak fontos szerepet kell játszania - bár ezt a nézetet széles körben vallják mindkét csoport .

Demokratikus ideológiai megosztottság a kormány szerepében és teljesítményében

Szerep és teljesítmény - 10A demokraták és a demokratikus beállítódók körében a liberálisok kritikusabban viszonyulnak a kormány teljesítményéhez, mint a mérsékeltek és a konzervatívok a párt központi kérdésében, például a környezetvédelemben, az oktatáshoz való hozzáférés biztosításában és a szegénységből való kilábalásban. Más kulcsfontosságú kérdésekben, mint például a gazdaság erősítése és a bevándorlás kezelése, nincs jelentős különbség a két csoport között.

A liberális demokraták és a leanderek fele (50%) szerint a szövetségi kormány jó munkát végez a környezet védelmében, szemben a konzervatívok és mérsékeltek többségével (63%), akik szerint a kormány jó munkát végez.

Hasonlóképpen, a liberálisok 46% -a pozitívan értékeli a kormányt a minőségi oktatáshoz való hozzáférést biztosító munkájáért, szemben a konzervatívok és a mérsékeltek nagyobb arányával (56%), akik úgy gondolják, hogy a kormány jó munkát végez.

A demokraták és a leanderek közül egyik csoport sem gondolja, hogy a szövetségi kormány különösen jó munkát végez, segítve az embereket a szegénységből, de a liberálisok valamivel negatívabbak (36% jó munka), mint a konzervatívok és a mérsékeltek (45% jó munka).

Szerep és teljesítmény - 11A kormánynak a legtöbb kérdéskörben betöltött fő szerepének meglátása meghatározó nézet a demokraták körében, és mind a liberálisok, mind a konzervatívok és a párt mérsékelt képviselői által széles körben vallják ezt a nézetet.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításában és az embereknek a szegénységből való kijutásában való segítségnyújtás terén a liberális demokraták és a leanderek (93%) inkább a mérsékelteknél és a konzervatívoknál (77%) mondják, hogy a szövetségi kormánynak fontos szerepet kell játszania; Mindkét csoport nagy többsége azonban jelentős kormányzati részvételt szeretne ezeken a területeken.

A felmérésben szereplő legtöbb kérdésben a liberális demokraták, a konzervatívok és a mérsékelt emberek hasonló többsége szerint a szövetségi kormánynak kell nagy szerepet játszania. Például a liberálisok 91% -a, a konzervatívok és a mérsékeltek 87% -a szerint a szövetségi kormánynak fontos szerepet kell játszania a környezet védelmében.

Az űrkutatás előmozdítása az egyik olyan terület, ahol a demokraták és a leanderek kisebb hányada szerint a kormánynak kell fő szerepet játszania: a liberálisok 54% -a mondja ezt, csakúgy, mint a konzervatívok és a mérsékeltek 48% -a.