• Legfontosabb
  • Hírek
  • A zsűri feladata ritka, de az amerikaiak többsége a jó állampolgárság részének tekinti

A zsűri feladata ritka, de az amerikaiak többsége a jó állampolgárság részének tekinti

(Carol M. Highsmith / Buyenlarge / Getty Images)

Az esküdtszékben való részvétel esélye az adott évben csekély, de az amerikaiak többsége még mindig jó állampolgárságnak tekinti.


Az áprilisi Pew Research Center felmérésében az amerikai felnőttek kétharmada (67%) szerint az esküdtszékben való szolgálat 'része annak, amit jó állampolgárnak lenni'. Mindössze 31% ellentétes álláspontot vallott, és azt mondta, hogy az esküdtszolgálatnak „nincs sok köze ahhoz, hogy jó állampolgár legyen”.

A legtöbb demográfiai csoport többsége összeköti az esküdtszolgálatot a jó állampolgársággal, de a fiatalabbak, a faji és etnikai kisebbségek, valamint a főiskolai végzettséggel nem rendelkezők kevésbé teszik ezt meg.


Például a 18–29 éves korosztálynak csak a fele állítja, hogy az esküdtszolgálat része a jó állampolgárságnak, szemben az idősebb korosztályokban a tízből tízel vagy annál többel. A feketék és a spanyolok ritkábban látják az esküdtszolgálatot a jó állampolgárság részeként, mint a középiskolai végzettséggel rendelkezők vagy azok, akik legalább egy főiskolai végzettséggel rendelkeznek.

Ami az amerikaiak számát illeti, akik egy adott évben valóban zsűriben dolgoznak, a legfrissebb statisztikákat nehéz megtalálni. De az Állami Bíróságok Országos Központja, az állami igazságszolgáltatásra összpontosító független kutatószervezet becslése szerint az amerikai felnőttek csak körülbelül 15% -a kap évente zsűrihívást, és a behívottak kevesebb mint 5% -a kerül zsűribe . A központ 2007-es becslései 1546 megye felmérésén alapulnak, amelyek az akkori Egyesült Államok lakosságának körülbelül 70% -át képviselik.

Az Egyesült Államok Bíróságainak Közigazgatási Hivatala saját statisztikákat tesz közzészövetségiaz esküdtszék feladata, ami még az állami szintű szolgálatnál is ritkább, mert a szövetségi bíróságok évente jóval kevesebb ügyet intéznek, mint az állami bíróságok. A szövetségi statisztikák jelentős csökkenést mutatnak mind az esküdtszolgálatra elhívottak, mind a megválasztottak számában. (Az adatok csak a petit vagy a bírósági esküdtszékeket számolják; kizárják a nagy esküdtszéket.)2016-os költségvetési évben a szövetségi bíróságok 194 211 embert kértek fel az esküdtszékre, ami 37% -os csökkenést jelent a 2006. évi 307 204-hez képest. A szövetségi bírósági esküdtszékre 43 697 embert választottak, 39% -kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban, 71 578-at. Az esküdtek csökkenése a szövetségi esküdtszéki tárgyalások számának szélesebb körű csökkenését követi nyomon: 2016-ban az összes szövetségi vádlott 77 318-nak csak 2% -ánál esküt döntött az esküdtszék, 2006-ban az összes fele.