• Legfontosabb
  • Tudomány
  • A nyilvánosság megosztja a környezetvédelmi szabályozást és az energiapolitikát

A nyilvánosság megosztja a környezetvédelmi szabályozást és az energiapolitikát

(Luke Sharrett / Getty Images)

Az energia- és környezetpolitikai változásokról folytatott nagy viták közepette az amerikaiak a kormányzati előírások támogatására hajlamosak a megújuló energia fejlesztésének ösztönzésének legjobb módjára, úgy vélik, hogy a nap- és szélenergiára való támaszkodás hatékonyan csökkenti a szennyezést, és kevésbé vannak meggyőződve arról, hogy a szénpárti és a pro az olajpolitikák életképes szennyezésellenes stratégiák.


Egy új Pew Research Center felmérés szerint az amerikaiak 83% -a szerint a megújuló energiaforrások növelése az ország energiapolitikájának legfontosabb vagy fontos prioritása. Ez egyike azon megfontolásoknak, amelyeket az amerikai közvélemény szerint az ország energiapolitikájának prioritásként kell kezelnie. Az amerikai felnőttek többsége (54%) egyetért abban, hogy 'kormányzati előírásokra van szükség annak ösztönzésére, hogy a vállalkozások és a fogyasztók jobban támaszkodjanak a megújuló energiaforrásokra'. Eközben 38% támogatja azt a kijelentést: „A magánpiac biztosítani fogja, hogy a vállalkozások és a fogyasztók kormányzati előírások nélkül is jobban támaszkodjanak a megújuló energiaforrásokra”.

De a közvélemény megosztott azon a kérdésen, amely a Trump-kormányzás korai szakaszában kialakult vitákat alakítja ki: Lehetséges-e csökkenteni a környezetvédelmi szabályozásokat, és mégis hatékonyan védeni a víz és a levegő minőségét? Mintegy 49% úgy véli, hogy a szabályozás megcsonkítása és a levegő és a víz védelme továbbra is lehetséges, míg 47% úgy véli, hogy nem lehet kevesebb erőforrással megvédeni ezeket az erőforrásokat. Ezek a nézetek politikai pártonként nagyon eltérnek.

A felmérés azt mutatja, hogy az amerikai felnőttek 54% -a úgy véli, hogy a Trump-adminisztráció túl keveset tesz a környezet védelme érdekében, míg 30% -uk úgy gondolja, hogy az adminisztráció „megfelelő mennyiségben”, 5% pedig úgy véli, hogy túl sokat tesz.

A nyilvánosság e kérdésekkel kapcsolatos következetes témája az, hogy az amerikaiak összességében támogatják az energiapolitika környezeti és gazdasági dimenzióinak prioritását. Például az amerikaiak nagyjából fele szerint az alábbiak mindegyikének elsődleges fontosságúnak kell lennie:


  • A környezet védelme az energiafejlesztés és -használat következményeitől (53% szerint „kiemelt prioritásnak” kell lennie)
  • A megújuló energiaforrásokra való támaszkodás fokozódása (52%)
  • Munkahelyteremtés az energiaágazaton belül (49%)
  • A fogyasztói energiaárak alacsony szinten tartása (49%)
  • A külföldi energiaforrásoktól való függőség csökkentése (48%)

A nyilvánosság válaszai nagyrészt kiszámíthatók az energiával és a környezettel kapcsolatos kérdésekben, de egyes esetekben nincsenek megosztottságok vagy csak szerény csoportok vannak.A nyilvánosság meglehetősen egységes abban a hitben, hogy a megújuló energiaforrások hatékonyan csökkentik a levegőszennyezést:


  • 88% szerint a napenergia „nagyon hatékony” (68%) vagy „kissé hatékony” (20%) a levegőszennyezés minimalizálásában.
  • 84% szerint a szélenergia nagyon (63%) vagy kissé hatékony (21%) a szennyezés minimalizálásában.

Az amerikaiak kevésbé bíznak abban, hogy más energiaforrások hatékonyak-e a légszennyezés minimalizálásában: 28% szerint az atomenergia „nagyon hatékony”, bár több, 55% -uk szerint az atomenergia legalább „kissé hatékony” a légszennyezés minimalizálásában. A felnőttek mintegy 72% -a úgy véli, hogy a földgáz „nagyon” (30%) vagy „kissé hatékony” (42%) a levegőszennyezés minimalizálásában. A kisebbségek az olajat (41%) vagy a szenet (34%) tartják legalább némileg hatékonynak a légszennyezés minimalizálásában.

Ez a Pew Research Center felmérésének néhány eredménye, amelyet 2017. május 3-7. Között végeztek, országosan reprezentatív mintában, 1012 18 éves és idősebb felnőttből.


A partizánok abban különböznek, hogy a környezetvédelemnek mekkora prioritást kell tulajdonítania, a megújuló források növekvő felhasználása az energiapolitikában

A környezeti védelem és a megújuló energiaforrásokra való támaszkodás fontossági sorrendjében nagy a pártok közötti különbség, de a politikai csoportok között csak mérsékelt vagy semmilyen különbség van, ha gazdasági szempontokról van szó. Például a Demokrata Párt felé hajló demokraták és függetlenek körülbelül kétszer nagyobb valószínűséggel, mint a republikánusok és a republikánus beállítottságú függetlenek akarják biztosítani, hogy az energiafejlesztési erőfeszítések célja a környezetvédelem prioritása legyen (68% vs. 32%). De amikor arról van szó, hogy az energiaszektor munkahelyeket teremtsen, a republikánusok és a demokraták alig különböztethetők meg véleményük szerint (az egyes csoportok körülbelül fele szerint ennek elsődleges fontosságúnak kell lennie). Hasonlóképpen, a demokraták és a demokratikus beállítottságú függetlenek 54% -a szerint a fogyasztói költség megfontolásoknak az energiapolitika elsődleges prioritása kell, hogy legyen, csakúgy, mint a republikánusok és a republikánusok szelídjeinek 44% -a. És mindkét pártcsoport körülbelül fele vagy több szerint a külföldi energiafüggőség csökkentésének elsődleges prioritásnak kell lennie.

Az energiapolitika prioritásai között is van némi különbség generációk között. Az 50 évnél fiatalabb felnőttek különösen valószínűnek tartják, hogy a környezetvédelemnek és a megújuló energiaforrásokra való fokozottabb támaszkodásnak elsőbbséget kell élveznie Amerika energiapolitikájában. Hasonlóképpen, egy 2017. januári Pew Research Center felmérés szerint a 30 évesnél fiatalabb felnőttek nagyobb prioritást tulajdonítottak az akkor új környezetvédő adminisztrációnak.

A várakozásoknak megfelelően azok, akiknek háztartási jövedelme 30 000 dollár alatt van, különösen valószínűsítik az alacsony energiafogyasztási árak fenntartását (59% kiemelt prioritásnak nevezi), de így is jelentős arányban tesznek eleget azoknak, akiknek háztartási jövedelme 75 000 dollár vagy annál magasabb (41% ).

Az amerikaiak 54% -a úgy látja, hogy a kormányzati előírások szükségesek a megújuló energiaforrások üzleti és fogyasztói ösztönzéséhez

Az amerikaiak többsége a legfőbb prioritásnak (52%) vagy a nemzet számára fontos, de alacsonyabb prioritásnak (32%) tartja a megújuló energiaforrásokra való fokozott támaszkodást. Vannak azonban szűkebb szakadékok arról, hogyan lehet a legjobban ösztönözni a megújuló energiaforrásokra való nagyobb támaszkodást. A felmérés szerint az amerikaiak 54% -a úgy véli, hogy kormányzati előírásokra van szükség a megújuló energiaforrásokra való támaszkodás hatékonyabbá tételéhez, míg 38% -a úgy véli, hogy a magánpiac biztosítani fogja a megújuló energiaforrásokra való nagyobb támaszkodást, még kormányzati előírások nélkül is.


A demokraták és a republikánusok meglehetősen eltérő álláspontot képviselnek ebben a kérdésben. A demokraták és a demokratákra hajló függetlenek mintegy kétharmada (65%) úgy véli, hogy kormányzati rendeletekre van szükség a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű használatának ösztönzéséhez; a liberális demokraták különösen valószínűsítik ezt az álláspontot (74%). Ezzel szemben a republikánusok és a GOP felé hajló függetlenek körében 55% szerint a magánpiac hatékonyan képes növelni a megújuló energiaforrásokra való támaszkodást, míg 39% szerint kormányzati előírásokra van szükség.

Jelentős különbségek vannak ebben a kérdésben életkor szerint is, a fiatalabb 18 és 29 év közötti felnőttek (66%) különösen valószínűnek tartják a kormányzati szabályozást. A 65 éves és idősebb idősek azonban úgy gondolják, hogy a magánpiac a leghatékonyabb módja annak, hogy 50–41% -os különbséggel növeljék a megújuló energiaforrásokra való támaszkodást. Az életkor szerinti különbségek akkor is fennállnak, ha figyelembe vesszük az idősebb felnőttek hajlamát a GOP-val való azonosulásra.

Az amerikaiak szerint a megújuló energiaforrások hatékonyan csökkentik a légszennyezést, de kevesebben látják ily módon az atomenergiát és a földgázt

A megújuló energiaforrásokra - a természeti erőforrásokból, mint például a napfény és a szél - előállított energia fokozottabb támaszkodásának támogatói azzal érvelnek, hogy az ilyen irányú elmozdulás csökkenti a légszennyezést és elősegíti a globális éghajlatváltozás kezelését. A különböző energiaforrások felhasználásával kibocsátott légszennyezés mennyisége nagyban változik. A napenergia és a szélenergia nem bocsát ki légszennyező anyagokat, és nem eredményez szén-dioxid-kibocsátást. Az atomenergia ugyan nem megújuló energia, de nem bocsát ki légszennyező anyagokat sem. A földgáz kisebb mennyiségű légszennyező anyagot bocsát ki, mint a szén vagy az olaj, és kevesebb széndioxid-kibocsátást eredményez.

A megújuló energiaforrások és a légszennyezés közötti összefüggés közvéleménye azt mutatja, hogy az amerikaiak többsége a nap- és a szélenergiát egyaránt hatékonynak tartja a levegőszennyezés minimalizálásában. Kevesebb amerikai látja úgy, hogy az atomenergia hatékonyan csökkenti a levegőszennyezést. Körülbelül fele vagy több szerint az olaj és a szén nem hatékony vagy nem túl hatékony a levegőszennyezés minimalizálásában. A földgázra néző kilátás középen található.

Az amerikaiak mintegy 68% -a szerint a napenergia használata nagyon hatékony a levegőszennyezés minimalizálásában; 63% szerint a szélenergia nagyon hatékony a légszennyezés minimalizálásában.

Összehasonlításképpen, a lakosság kisebbsége szerint az olaj (17%) vagy a szén (12%) nagyon hatékonyan csökkenti a levegőszennyezést. Tízből tíz amerikai szerint a szén felhasználása egyáltalán nem (36%) vagy nem túl hatékony (24%) a légszennyezés minimalizálásában. A lakosság körülbelül fele szerint az olaj nem túl hatékony (26%) vagy egyáltalán nem hatékony a légszennyezés csökkentésében (27%).

Mind a földgáz, mind az atomenergia felfogása esik. Tízből tíz amerikai szerint a földgáz (30%) nagyon hatékony a légszennyezés minimalizálásában, 42% szerint a földgáz valamennyire hatékony a levegőszennyezés minimalizálásában, 23% szerint a földgáz egyáltalán nem vagy nem túl hatékony. Az atomenergia nézetei vegyesek, 28% szerint az atomenergia felhasználása nagyon hatékony, 27% szerint valamennyire hatékony, 35% pedig nem vagy egyáltalán nem hatékony a levegőszennyezés minimalizálásában.

A Demokrata Párt felé hajló demokraták és függetlenek szerényebben hajlamosak, mint a republikánusok és a republikánus beállítottságú függetlenek, azt mondani, hogy a nap- vagy szélenergia használata nagyon hatékony a légszennyezés minimalizálásában. A demokratikus irányzatok nagy többsége a napenergiát (77%) vagy a szélenergiát (72%) tartja nagyon hatékonynak. A republikánusok és a republikánusok kb. Fele vagy több szerint a napenergia (57%) vagy a szélenergia (52%) nagyon hatékony a légszennyezés minimalizálásában. Egy 2016-os Pew Research Center felmérésből kiderült, hogy mindkét politikai pártcsoport nagy többsége támogatja a napelemes és a szélturbina-telepek bővítését.

Míg egy 2017-es Center felmérés nagy pártos különbségeket tárt fel a fosszilis tüzelőanyagok feltárásának prioritása helyett az alternatív energiaforrásokkal szemben, a jelenlegi felmérés szerint ez nem azért van, mert eltérő megértésük van az egyes módszerekkel járó légszennyezés relatív szintjéről. A republikánusok és a demokraták körülbelül ugyanolyan valószínűséggel mondják, hogy a földgáz, az olaj és a szén felhasználása nagyon hatékony a légszennyezés minimalizálásában. Ezenkívül a két politikai pártcsoport nagyjából hasonlóan vélekedik arról, hogy az atomenergia hogyan befolyásolja a légszennyezést.

A republikánusok és a demokraták nagy különbségeket mutatnak abban, hogy Trump adminisztrációja hogyan kezeli a környezetet

Donald Trump elnök néhány hivatalban tett első lépése között szerepelt az energia- és környezetvédelmi kormányzati szabályozási politika megváltoztatásának ígérete. A Trump-adminisztráció már számos módosítást hajtott végre a környezetvédelmi szabályozásban, többek között visszavonta a szénerőművekre vonatkozó korlátozást, amely megtiltotta a szennyvíz nyilvános vízi utakba történő lerakását, és megszüntette a közterületen történő szénbányászat új bérleteinek befagyasztását. Trump által javasolt, a Környezetvédelmi Ügynökségnek szánt költségvetési megszorítások azt sugallják, hogy még további változásokra lehet számítani.

Összességében az amerikaiak 54% -a szerint a Trump-adminisztráció túl keveset tesz a környezet védelme érdekében, 30% -uk szerint megfelelő mennyiséget, 5% -uk pedig túl sokat.

A politikai csoportok élesen eltérő reakciókat mutatnak a Trump-kormány környezetre gyakorolt ​​fellépésére. A republikánusok és a republikánusokat támogatók körében mintegy kétharmada (65%) szerint a Trump-adminisztráció megfelelő összeget csinál, míg csak minden ötödik (20%) szerint az adminisztráció túl keveset csinál.

De a demokraták és a demokratikus irányzatok között a vélemények egyensúlya ellentétes: Csak 8% gondolja úgy, hogy a Trump-kormányzat megfelelő összeget tesz a környezet védelme érdekében, míg 78% -uk szerint az adminisztráció túl keveset tesz.

Annak a tágabb kérdésnek a mérlegelésekor, hogy lehetséges-e a környezetvédelmi előírások csökkentése a környezet védelme mellett, a közvélemény erős megosztottságot mutat. A lakosság mintegy fele (49%) szerint lehetséges csökkenteni a környezetvédelmi szabályozásokat és továbbra is hatékonyan védeni a levegő és a víz minőségét, míg hasonló arányban (47%) szerint ez nem lehetséges.

Ebben a kérdésben nagy a pártok megosztottsága. 63% -35% -os különbséggel a republikánusok és a republikánusok döntő többsége úgy véli, hogy csökkenteni lehet a környezetvédelmi előírásokat, és továbbra is hatékonyan lehet megvédeni a levegő és a víz minőségét az Egyesült Államokban.

A demokraták többsége és azok, akik hajlanak a demokratákra, fordított álláspontot képviselnek: 63% szerint ez így vannemcsökkenteni lehet a környezetvédelmi előírásokat és továbbra is hatékonyan védeni a levegő és a víz minőségét az Egyesült Államokban, miközben ez 35% lehetséges.