1. szakasz: Hírek megtekintése, olvasása és hallgatása

Arra a kérdésre, hogy volt-e lehetősége napilapot olvasni tegnap, az amerikaiak csupán 31% -a mondja azt, hogy újságot olvas, ami a Pew Research Center közvélemény-kutatásának két évtizede alatt a legalacsonyabb százalék. Amikor később az online hírfogyasztókat külön megvizsgálják, ha történetesen olvasnak valamit egy újság weboldalán, a teljes összeg 37% -ra emelkedik, de az újságolvasóknak ez a befogadóbb mértéke is lefelé halad. Négy évvel ezelőtt 43% számolt be valamilyen újságolvasásról, nyomtatott formában vagy online. Ezeknek a százalékoknak még mindig hiányozhatnak olyanok, akik másodlagos online forrásokon keresztül, például hírösszesítők vagy keresők segítségével közvetett módon férnek hozzá az újságok tartalmához.


A tévé és a rádió napi közönsége ezzel szemben stabil. A televízió továbbra is a legelterjedtebb hírforrás; Az amerikaiak 58% -a azt mondja, hogy tegnap a televízióban nézte a híreket vagy a hírműsorokat, ez az arány alig változott az elmúlt évtizedben. Körülbelül egyharmad (34%) szerint tegnap a rádióban hallgatott híreket, amelyek az utóbbi évekhez képest alig változtak, de jóval alacsonyabbak, mint az 1990-es évek során.

Az internet felé forduló arány továbbra is növekszik - 34% szerint tegnap a legfrissebb felmérésben online híreket szereztek, szemben a 2008-as 29% -kal és a 2006-os 23% -kal. És a digitális technológiák általános elérhetősége még szélesebb - 44% azt mondják, tegnap híreket kaptak az internetről, mobiltelefonokról, közösségi hálózatokról vagy podcastokról.


Az amerikaiak döntő többsége (83%) a mindennapi élet részeként híreket kap ilyen vagy olyan formában. De az új technológiák széles skáláján elérhető hírek ellenére az amerikaiak 17% -a azt mondja, hogy tegnap nem kaptak híreket, ez a szám gyakorlatilag nem változott az előző évekhez képest. A 2008-as felmérésben 19% azt mondta, hogy tegnap nem kaptak híreket - és ez a felmérés nem kérdezett rá arra, hogy egy adott napon híreket kapjanak-e mobiltelefonok vagy más digitális technológiák segítségével. Jelenleg a 30 év alatti felnőttek 27% -a nem kap híreket egy adott napon; a legfiatalabbak, a 18 és 24 év közöttiek között tegnap 31% -ot tesznek hírtelenné.

A digitális hírplatformok tömbje

Jelentős az amerikaiak aránya a mobileszközökön vagy az online közösségi hálózatokon keresztül az adott napon, bár továbbra is sokkal többen kapnak híreket a hagyományos hírforrásokból. Nagyjából minden tizedik amerikai (9%) tegnap mobiltelefonon vagy okostelefonon kapott híreket, és ugyanez az arány azt állítja, hogy híreket kaptak egy olyan közösségi oldalon, mint a Facebook vagy a Twitter.

Hasonló szám (10%) szerint híreket kaptak RSS-hírcsatornákon keresztül, vagy egy testreszabható weboldalon keresztül, mint például a My Yahoo vagy az iGoogle. Az e-mail valamivel szélesebb körű - 14% -a e-mailben kap híreket az adott napon.Az, hogy a 30 év alatti felnőttek körülbelül egynegyede (27%) nem kap híreket egy adott napon - még akkor sem, ha a mobil és az online hírforrások sokaságát elszámolják - nem új keletű. Tegnap (29%) és 2006-ban (26%) viszonylag magas volt azoknak a fiataloknak a száma, akik tegnap nem kaptak híreket.


Még a modern kommunikációs technológia széles körű elterjedése mellett is - a 30 évesnél fiatalabbak körében az internethasználat szinte univerzális, 80% -uknak van profilja a közösségi oldalakon, 58% -uk pedig online használja mobiltelefonját - a fiatalok kevesebb mint fele (48%) tegnap bármilyen digitális platformról szóló hír. Valójában a 30 évesnél fiatalabbak közül többen (57%) kaptak tegnap híreket hagyományos forrásokból.

Ehelyett a 30-as (30-39) év közötti emberek használják a legvalószínűbben a digitális technológiákat a hírek megszerzéséhez. A 30 év körüliek teljes 57% -a azt mondja, hogy tegnap digitális platformon keresztül kaptak híreket - akár online, akár mobilon -, minden korosztály közül a legmagasabb arányban. A 30–39 évesek 21% -a azt mondja, hogy tegnap a közösségi hálózatokon vagy a Twitteren keresztül kaptak híreket, ami magasabb, mint más korosztályoké.


Sok idősebb amerikai is új technológiákat használ a hírek megszerzéséhez. A 40 év körüli emberek csaknem fele (49%) tegnap valamilyen internetes vagy mobil forrásból értesült, csakúgy, mint az 50-64 évesek 44% -a. A digitális hírek csak a 65 éves és idősebb korosztályban (23%) kerülnek ki forrásként, főleg azért, mert az idősebb amerikaiak továbbra sem valószínű, hogy interneteznek vagy mobil technológiát használnak. Sok esetben az idősek, akik rendelkeznek ezzel a technológiával, ugyanolyan valószínűséggel használják hírek megszerzésére, mint fiatalabb társaik (lásd: 2. szakasz: Online és digitális hírek).

Míg a férfiak és a nők ugyanolyan valószínűséggel kapnak híreket egy vagy több hagyományos platformról egy adott napon (a férfiak 75% -a, a nők 74% -a), a férfiak sokkal nagyobb eséllyel kapnak digitális híreket, mint a nők. Összességében a férfiak fele (50%) értesül valamilyen online vagy digitális platformról egy adott napon, míg a nők 39% -a. Pontosabban, a férfiak kétszer nagyobb valószínűséggel kapnak híreket, mint nők (12% és 6%) mobiltelefonok segítségével, és több férfi, mint nő is híreket kap e-mailből, RSS-olvasókból és testreszabható weboldalakról. Nincs azonban nemek közötti különbség abban a százalékban, hogy a híreket a közösségi hálózatokon vagy a Twitteren keresztül kapják-e meg az adott napon.

Ezek a nemek közötti különbségek minden korcsoportban fennállnak, de különösen nagyok a fiatalabb felnőttek körében. Míg a 30 év alatti férfiak 56% -a digitális híreket kap az adott napon, addig a fiatal nők csak 41% -a. Valójában a tizenöt és húszas éveiben járó férfiak 20% -a csak digitális híreket kapott tegnap - televízió, rádió vagy nyomtatott újságok nélkül -, míg az azonos korú nők csupán 11% -a.

A főiskolát végzettek és a magasabb jövedelmű amerikaiak általában a legnagyobb érdeklődést mutatják a hírek iránt, és személyes és munkahelyi életükben is a legszélesebb körben férnek hozzá az új technológiához. Így nem meglepő, hogy nagy oktatási és jövedelmi különbségek vannak az internet és más digitális technológiák hírszerzéshez való felhasználásában. A főiskolai végzettségűek kétharmada (66%) tegnap digitális forrásokon keresztül kapott híreket, míg a felnőttek legfeljebb 27% -a rendelkezett középiskolai végzettséggel. Hasonlóképpen, a 75 000 dolláros vagy annál nagyobb családi jövedelemmel rendelkező emberek 64% -a kap digitális híreket egy adott napon, szemben a 30 000 dollár alatti jövedelemmel rendelkezők 27% -ával.


A televízió továbbra is a legszélesebb körű

A digitális technika széles skálájával a televízió, a rádió és a nyomtatott újságok hagyományos hírplatformjai az adott napon továbbra is a nyilvánosság sokkal szélesebb körét érik el. Az amerikaiak teljesen 75% -a számolt be arról, hogy tegnap híreket kapott egy vagy több ilyen médiumból: 58% -uk televíziós híreket néz, 34% -uk rádióban hallgat híreket és 26% -uk nyomtatott újságot olvas. Ez összehasonlítható azzal a 44% -kal, aki az interneten vagy más digitális platformon keresztül kapott híreket. Még a legfiatalabb 18–24 éves felnőttek között is ugyanannyian sokan kapnak híreket a televízióból, a nyomtatott anyagból vagy a rádióból (53%), mint a digitális platformról (48%).

Ezen források közül a televízió nemcsak azért különbözik egymástól, mert többen kapnak ott híreket, hanem azért is, mert az emberek továbbra is több időt töltenek ott hírek beszerzésével, mint bármely más forrás. Azok az emberek, akik az adott napon TV-híreket kapnak, átlagosan 55 percet töltenek ezzel. Ez összehasonlítható azzal, hogy az interneten híreket kapók száma 38 perc, újságot olvasóké pedig 37 perc. Más módon mérve, a televíziós hírfigyelők 56% -a legalább egy órát tölt televíziós hírekkel, szemben a rádióhíradók 40% -ával, az online hírfogyasztók mindössze 25% -ával és a nyomtatott újságolvasók 19% -ával.

És a televízió továbbra is az idősebb amerikaiak domináns forrása - a 65 éves és idősebb emberek 75% -a néz televíziós híreket az adott napon, míg csupán 23% -uk szerez híreket online vagy bármilyen digitális forrásból.

Print Newspapers ’Decline

Bár a televízióban híreket kapó részvények száma nem csökkent, a tegnapi újságolvasás aránya továbbra is csúszik. Összességében az amerikaiak 37% -a számolt be arról, hogy tegnap bármiféle újságot olvasott - nyomtatott formában vagy online. Ez összehasonlítható a két évvel ezelőtti 39% -kal és a 2006-os 43% -kal. A 2006 óta tapasztalt csökkenés a nyomtatott újságolvasók meredek csökkenését jelenti, amelyet csak részben ellensúlyoz az online újságolvasók számának növekedése.

Idén a felnőttek 26% -a számol be arról, hogy nyomtatott újságot olvas az adott napon, szemben a két évvel ezelőtti 30% -kal és a 2006-os 38% -kal. Az elmúlt négy év visszaesése minden korosztályra kiterjed. Ha az összes 50 év alatti amerikait nézzük, akkor a nyomtatott újságot olvasó részvények aránya egy adott napon közel felére, a 2006. évi 29% -ról ma 15% -ra csökkent. Az 50 éves vagy annál idősebb korosztályban a nyomtatott újságok olvasottsága 50% -ról 40% -ra csökkent ugyanabban az időszakban.

Eközben az online újságolvasók száma megnőtt, bár nem elég a nyomtatás csökkenésének ellensúlyozására. Jelenleg az amerikaiak 17% -a azt mondja, hogy tegnap online olvasott újságot, vagy meglátogatott egy újság weboldalát. Ez meghaladja a két évvel ezelőtti 13% -ot és a 2006-os 9% -ot, de még mindig alacsonyabb, mint az újságot nyomtatott formában olvasó 26%. A 20, 30, 40 és 50 év körüli emberek ugyanolyan valószínűséggel olvasnak újságokat online. Az arány a 65 éves és idősebb korosztályban csökken, mert kevesebben használják az internetet. Az internetet használó idősek körében tegnap 17% olvasott online újságot; ez összehasonlítható az online és újságot olvasó 65 év alattiak arányával (21%).

Idő a hírekkel

Átlagosan a tipikus amerikai 70 percet tölt az adott nap hírek nézésével, olvasásával és hallgatásával. Ez a legmagasabb szint a 2004-es felmérés óta, amelyet az elnöki kampány során és Irakban növekvő erőszak közepette végeztek. Ennek az időnek a legnagyobb részét (32 perc) televíziós hírek nézésével, 15% -át a rádió hallgatásával töltik, és - tükrözve az általános olvasói létszám csökkenését - mindössze 10 percet olvasnak az újság nyomtatott változatában.

Életkoronként folyamatosan nagy a szakadék a hírekre fordított időben. A 30 évesnél fiatalabbak 45 percet töltenek a hírekkel az adott napon. Ez összehasonlítható a 30 perc körüli emberek 68 percével, a 40 évesnél idősebb emberek 74 percével és az 50 évesnél idősebbek több mint 80 percével.

Ennek nagy része azon a tényen alapul, hogy kevesebb fiatal kap valamilyen hírt egy adott napon, ami jelentősen csökkenti az átlagot. De még akkor is, ha a fiatalabb emberek híreket kapnak, kevesebb időt töltenek erre, mint az idősebb emberek. Azok a 30 évesnél fiatalabbak, akik tegnap kaptak híreket, átlagosan 64 percet töltöttek ezzel, szemben a 30 és idősebbek 85 percével.

Rendszeres hírforrások

A televíziós hírekről az adott napon beszámoló felnőttek számának relatív stabilitása összhangban áll azzal a tendenciával, hogy hányan mondják, hogy „rendszeresen” kapnak híreket különféle típusú televíziós hírműsorokból. Az 1990-es évek meredek csökkenése után az elmúlt években az országos éjszakai hálózati hírműsorokat rendszeresen figyelő részvényesek aránya változatlan maradt. Jelenleg 28% nézi rendszeresen az esti híreket, alig változott a tíz évvel ezelőtti 30%. Nagyjából négyből tízben (39%) rendszeresen néz kábeles híreket, az amerikaiak fele (50%) pedig rendszeresen nézi a helyi tévé híreket. Ezen jelentős TV hírforrások közül csak a helyi hírek tapasztaltak jelentős csökkenést az elmúlt 10 évben, a 2000. évi 56% -ról a mai 50% -ra.

Ezzel szemben minden évben folyamatosan csökken azoknak az amerikaiaknak a száma, akik rendszeres újságolvasóként jellemzik magukat. Jelenleg 40% mondja, hogy rendszeresen olvas napilapot nyomtatott formában vagy online, a két évvel ezelőtti 46% -ról, a 2006-os 52% -ról. A helyi hetilapokat rendszeresen olvasó részesedés a 2006. évi 35% -ról 2008-ra 33% -ra csökkent. ma 30% -ra. És kevesebben olvasnak olyan hírmagazinokat, mint a Time, az U.S. News vagy a Newsweek; mindössze 8% mondja azt, hogy rendszeresen olvas hírmagazinokat, szemben a 2008. évi 12% -kal és a 2006. évi 14% -kal.

Eközben a tegnapi használat mértékével összhangban az internet továbbra is rendszeres hírforrásként növekszik. A legfrissebb felmérés szerint 46% mondja, hogy naponta kap híreket online (32%), vagy heti három-öt napon keresztül (14%). Ez meghaladja a két évvel ezelőtti 37% -ot és a 2006-os 31% -ot, és csak 2% -ot, amikor a kérdést először 1995-ben tették fel. Ennek nagy része az internethez hozzáférő amerikaiak arányának folyamatos növekedését tükrözi.

A keresőmotorok az elmúlt két évben sajátos hírforrásként növelték a felhasználást. A felnőttek harmada (33%) ma azt mondja, hogy keresőmotorokat használ egy adott témával kapcsolatos hírek keresésére a hét legalább három napján vagy annál hosszabb ideig, szemben a 2008-as 19% -kal és a 2006-os 14% -kal. De a politikai blogok nem láttak ilyeneket növekedés - az amerikaiak csupán 9% -a mondja, hogy rendszeresen olvas blogokat a politikáról vagy az aktuális eseményekről, gyakorlatilag változatlanul a két évvel ezelőtti 10% -hoz képest.

Rendszeresebben nézi a Fox News-t, mint a CNN

A közönség nyomon követésének több mint egy évtizede óta először több amerikai mondja, hogy rendszeresen nézi a Fox News-t (23%), mint a CNN (18%). 2002 és 2008 között a Fox News és a CNN még a szokásos közönségének nagyságrendjében is mozgott, 1998-ban és 2000-ben pedig a CNN volt a nagyobb közönséggel. Ám az elmúlt két évben a CNN rendszeres közönsége hat ponttal csökkent, míg a Fox News stabil maradt. Az MSNBC és a CNBC, amelyeknek állandóan kevesebb a rendszeres nézője, mint a másik két kábelhálózatnak, szintén jelentős lemorzsolódást tapasztaltak az elmúlt két évben. Az MSNBC-t rendszeresen figyelő részarány a 2008. évi 15% -ról 2010-re 11% -ra esett vissza, és ebben az időszakban a CNBC rendszeres közönsége 12% -ról 8% -ra esett vissza.

A CNN rendszeres nézőszámának csökkenése - a 2008-as 24% -ról ma 18% -ra - számos demográfiai és politikai csoportot ölel fel. Kevesebb fiatal (30 év alatti) és idősebb (50 éves és idősebb) ember azt mondja, hogy rendszeresen nézi a CNN-t. Figyelemre méltó, hogy ma már lényegesen több 65 éves és idősebb ember nézi rendszeresen a Fox News-t (30%), mint a CNN (21%). Két évvel ezelőtt a 65 éves és idősebbek körülbelül ugyanolyan valószínűséggel nézték rendszeresen a CNN-t (30%), mint a Fox News (29%).

A CNN-t rendszeresen figyelő demokraták aránya a 2008-as 33% -ról jelenleg 25% -ra csökkent. 2008-hoz hasonlóan körülbelül kétszer annyi demokrata, mint a republikánusok rendszeresen nézik a CNN-t (25% vs. 12%).

Eközben a már politikailag polarizált Fox News rendszeres nézettsége még inkább pártivá vált. Jelenleg a republikánusok 40% -a állítja, hogy rendszeresen nézi a Fox News-t, míg a demokraták csupán 15% -a. Két évvel ezelőtt a pártosok közötti különbség szűkebb volt (a republikánusok 36% -a, szemben a demokraták 21% -a). A függetlenek továbbra is nagyjából azonos ütemben nézik mindkét kábelhálózatot (17% rendszeresen nézi a CNN-t, 20% -uk rendszeresen nézi a Fox News-t). (A CNN, a Fox News és más hírforrások közönségének demográfiai és politikai profiljának részletes áttekintését lásd a 4. részben: Ki hallgat, néz, olvas - és miért.)

Vélemény és vígjáték programozás

Számos olyan politikai műsor, amely a politikai véleményekre és a humorra összpontosít, viszonylag kevés rendszeres nézőt vonz. Tízből tíz amerikai (10%) azt mondja, hogy rendszeresen nézi az O’Reilly Faktort a Fox News-on, változatlanul a két évvel ezelőtti, de az évtized eleji adatokhoz képest. Glenn Beck műsorát, amelyet a nap elején adnak a Fox News-on, 7% -osan nézik rendszeresen. Körülbelül ugyanannyi százalék nézi rendszeresen Sean Hannity műsorát,amely O’Reilly programját követi. A hálózat összességében kisebb közönségét tükrözve az MSNBC-vel kapcsolatos beszélgetésekben és véleményekben kevesebb rendszeres néző van. Csak 4% állítja, hogy rendszeresen nézi Hardballt Chris Matthews-szal, 3% pedig rendszeresen Rachel Maddow-t vagy Keith Olbermannt.

Az amerikaiak hét százaléka azt mondja, hogy rendszeresen nézi a Daily Show-t Jon Stewarttal a Comedy Central-on - ez a rendszeres közönség az elmúlt évtizedben nőtt. Nagyjából ugyanannyian (6%) nézik rendszeresen a Colbert-jelentést, amely közvetlenül utána jelenik meg.

Amit fiatalok és idősek rendszeresen néznek

A Fox News és az MSNBC beszélgetéseinek és véleményeinek egyik jellemzője, hogy hajlamosak az idősebb közönség számára vonzóvá válni. Különösen nagy a különbség az O’Reilly Faktor esetében, amelyet a 65 éves és idősebb emberek 16% -a, a 30 évesnél fiatalabbak 5% -a figyel rendszeresen, de ugyanez a helyzet a Fox News társa, Beck és Hannity társaival is. Az MSNBC-n Chris Matthews-t az idősebb felnőttek 8% -a, a 18-29 évesek csupán 1% -a figyeli rendszeresen, Maddow és Olbermann esetében kisebb a korkülönbség.

Nem meglepő, hogy a Comedy Central programjainak fordítottja az életkor. A 30 évesnél fiatalabbak körében 13% rendszeresen nézi a Daily Show-t, és ugyanannyian mondják, hogy rendszeresen nézik a Colbert-jelentést. A 65 éves és idősebb emberek körében ez a szám csak 2%, illetve 1%. A fiatalok nagyjából olyan valószínűséggel nézik rendszeresen ezeket a vígjátékokat, mint rendszeresen a hálózat esti, hétköznap reggeli hírműsorait vagy a CNN-t.

Partizán hírválasztás

Noha a legszélesebb körben használt hírforrások - mint például a helyi tévéhírek, a hálózati esti hírműsorok és a napilapok - körülbelül annyi republikánushoz jutnak el, mint a demokraták, ugyanez nem mondható el sok más hírforrásról, amelyek egyre inkább politizálódtak a az elmúlt évtized.

Mint fentebb tárgyaltuk, a republikánusok 40% -a rendszeresen nézi a Fox News-t, míg a demokraták csupán 15% -a. És ez az általános pártos szakadék felerősödik, ha figyelembe vesszük a politikai ideológiát. A konzervatív republikánusok közel fele (48%) rendszeresen nézi a Fox News-t, szemben a mérsékelt és liberális 27% -ávalRepublikánusok. A demokraták körében a liberálisok csupán 7% -a rendszeresen nézi a Fox News-t, szemben a konzervatív és mérsékelt demokraták 18% -ával.

A Fox News legfőbb hírforrás a konzervatív republikánusok körében; az az arány, miszerint rendszeresen nézik a Fox News-t (48%), körülbelül megegyezik a konzervatív republikánusok százalékával, akik helyi TV-híreket néznek (50%) vagy napilapokat olvasnak (47%).

Egyetlen hírhálózat sem tartozik a többi partizáncsoport legfőbb forrásai közé.

A Fox News nézettségében a pártpárti dőlés még nagyobb a hálózat egyes programjai esetében. A konzervatív republikánusok több mint negyede (27%) azt mondja, hogy rendszeresen nézi az O’Reilly Faktort, szemben a mérsékelt és liberális republikánusok 9% -ával, a függetlenek 9% -ával, a konzervatív és mérsékelt demokraták 4% -ával és a liberális demokraták 1% -ával. A Hannity és a Beck nézettségi mintája összehasonlítható.

Különbségek mutatkoznak a másik irányban is, amikor az MSNBC és annak programjai vannak. Például a liberális demokraták 7% -a azt mondja, hogy rendszeresen nézi Rachel Maddow programját, szemben a konzervatív és mérsékelt demokraták 3% -ával, a függetlenek 3% -ával, a mérsékelt és liberális republikánusok 2% -ával és a konzervatív republikánusok 1% -ával.

A New York Times rendszeres olvasása során éles pártos szakadék tapasztalható - a demokraták 8% -a és a republikánusok csupán 4% -a tesz ilyet. A liberális demokraták közül 13% rendszeresen olvassa a Times-ot, szemben a konzervatív és mérsékelt demokraták 5% -ával, a függetlenek 6% -ával, a mérsékelt és liberális republikánusok 4% -ával és a konzervatív republikánusok csupán 1% -ával. A Wall Street Journal-ot a republikánusok (6%) rendszeresebben olvassák, mint a demokraták (3%), bár az ideológiai különbségek kevésbé hangsúlyosak.

Ami a rádiót illeti, a demokraták (14%) és a függetlenek (14%) nagyobb valószínűséggel mondják, hogy rendszeresen hallgatják az NPR-t, mint a republikánusok (6%). A liberális demokraták közel negyede (23%) rendszeresen kap híreket az NPR-től, szemben a konzervatív és mérsékelt demokraták 10% -ával, a mérsékelt és liberális republikánusok 8% -ával és a konzervatív republikánusok 6% -ával. Ezzel szemben a republikánusok 13% -a (köztük a konzervatív republikánusok 17% -a) azt mondja, hogy rendszeresen hallgatja Rush Limbaugh rádióműsorát; ez a függetlenek mindössze 4% -ával és a demokraták 2% -ával hasonlítható össze.