Miért különböznek az amerikai muszlim felmérések?

írta Scott Keeter, a Pew Research Center felméréskutató igazgatója és Greg Smith, a Pew vallás- és közéleti fórum kutatója


Az muszlim amerikaiak nagy érdeklődésnek örvendenek az amerikai tudósok, újságírók és politikai döntéshozók iránt. Mivel azonban a muszlimok az USA teljes közönségének csak nagyon kis részét teszik ki, rendkívül nehéz elég nagy mintát megkérdezni ahhoz, hogy megbízható képet nyújtsanak nézetek, tapasztalatok és demográfiai jellemzők. A héten a Muslim West Facts Project, a Gallup és a Coexist Foundation közötti partnerség közölte az amerikai muszlimok felmérését. A Pew Research Center által az Egyesült Államokban folytatott muszlimokról készített 2007. évi felméréshez hasonlóan: „Muslim Americans: Middle Class and Mostly Mainstream”, a Gallup-tanulmány országosan reprezentatív valószínűségi mintán alapul. De fontos különbségek vannak a két tanulmány módszertani megközelítésében és megállapításaiban.

A tanulmányok közötti alapvető különbség az, hogy az amerikai muszlim népesség mekkora részét fedi le a tanulmány. A Pew Research tanulmányába az angol, arab, urdu és perzsa nyelvet beszélő muszlim amerikaiak tartoznak, míg a Gallup tanulmány csak azokat, akik angolul és spanyolul beszélnek. Ez a szemléletbeli különbség kritikus, mert az amerikai muszlimok körülbelül kétharmada külföldi születésű, és jelentős részük nem biztos, hogy elég jól beszél angolul ahhoz, hogy elkészítsen egy interjút ezen a nyelven. Az interjúkban használt nyelvek alapján a Pew Research tanulmánya úgy becsüli, hogy az amerikai muszlimok legalább 17% -a tartozik ebbe a kategóriába.

Részben e különbség miatt a két tanulmány jelentősen eltérő következtetéseket von le a népesség faji összetételéről, iskolai végzettségéről és foglalkoztatási helyzetéről. Gallup becslése szerint több mint minden harmadik amerikai muszlim (35%) fekete, szemben Pew 24% -os becslésével. Gallup becslése szerint az amerikai muszlimok 40% -a főiskolai végzettséget szerzett; Pew becslései szerint 24% -uk így tett. Gallup becslése szerint jelenleg több muzulmán dolgozik, mint a Pew Researchnél (70% vs. 57%).

Fajjal, oktatással és foglalkoztatással kapcsolatban a Pew Research által angolul megkérdezett muszlimok nagyjából hasonlóak a Gallup által megkérdezett muszlimokhoz. A Pew Research által arabul, urdu vagy perzsa nyelven megkérdezett muszlimok ezzel szemben egészen más tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az angolul megkérdezettek. Például az ezeken a nyelveken megkérdezett muzulmánok csupán 8% -a írja le fajukat fekete színűnek, míg a Pew Research által angolul megkérdezett muszlimok 27% -a, a Gallup által megkérdezett muszlimok pedig 35% -a. Az ezeken a nyelveken megkérdezett muzulmánok csupán 14% -a számolt be arról, hogy végzett az egyetemen, a Pew Research által angolul megkérdezettek körülbelül fele a főiskolai végzettségűek száma, és a Gallup által megkérdezett muszlimok körülbelül egyharmada. Az arabul, urduul vagy perzsa nyelven megkérdezettek csupán 25% -a dolgozik jelenleg, ami kevesebb, mint a fele a Pew Research vagy a Gallup által angolul megkérdezett muszlimok foglalkoztatási arányának.


Ezenkívül a két tanulmány különféle dolgokat igyekezett megismerni a muszlim amerikaiakról, és nagyon eltérő megközelítést alkalmazott azok megkereséséhez és megkérdezéséhez. Pew ’Research kérdőíves és mintavételi megközelítését kifejezetten erre a populációra szabták. A demográfiai jellemzőkre, a gazdasági helyzetre és a politikai magatartásra vonatkozó kérdések mellett a Pew Research interjú számos kérdést tartalmazott az Egyesült Államokban a muszlimok tapasztalatairól a szeptember 11-e utáni időszakban, a bevándorlásról, a vallási attitűdökről és a népi szokásokról. Az iszlám, a vallási megtérés, az iszlám szélsőségesség iránti aggodalom és a külpolitikához való hozzáállás.Ezzel szemben a Gallup-tanulmány a muszlim válaszadók válaszain alapul, amelyeket a lakosság 2008-ban végzett politikai, gazdasági és egészségkövető felmérései során azonosítottak. A több mint 319 000 interjúból 946 muszlim válaszadót azonosítottak. Gallup tanulmánya többek között az alapvető demográfiai adatokra, az egészségügyre, a foglalkoztatásra, a gazdasági helyzetre, a politikai és polgári szerepvállalásra, valamint a közösségi elégedettségre terjedt ki.


A Pew Research tanulmány két mintaforrást használt fel a muszlim amerikaiak széles keresztmetszetének elérésére. Az egyik a Pew Research Center korábbi interjúiban azonosított muzulmán válaszadók újbóli kapcsolatfelvételét vonta maga után; a minta ezen része hasonlít leginkább a Gallupéhoz, mivel minden telefonos háztartásnak nagyjából azonos esélye volt a mintába való felvételre. A második forrás egy új véletlen számjegyű (RDD) minta volt, öt rétegre osztva. E rétegek közül négy az Egyesült Államok egyes megyéiben a muszlim népesség becsült sűrűségén alapult, aránytalanul sok olyan megyében készített interjúval, ahol a becslések szerint nagyobb a muszlim koncentráció. Az ötödik réteg egy körülbelül 450 000 háztartásból álló kereskedelmi listából állt, amely vélhetően magában foglalja a muszlimokat, a muszlimok körében elterjedt kereszt- és vezetéknevek elemzése alapján. Az ezekhez a háztartásokhoz tartozó telefonszámokat összevetették az RDD mintával, és eltávolították az ismétlődő eseteket, ami lehetővé teszi a listán alapuló minta véletlenszerű rétegként történő kezelését.

A Pew Research szerény monetáris ösztönzést kínált a válaszadóknak az interjú elkészítéséhez, míg a Gallup válaszadói nem kaptak ösztönzést. Az ösztönzést nagyrészt azért kínálták, mert a Pew Research felmérése nagyon hosszadalmas volt. Az átlagos időtartam több mint 30 perc volt, lényegesen hosszabb, mint a legtöbb országos politikai felmérés. Az ösztönzők használata hosszadalmas vagy összetett felmérésekben meglehetősen gyakori; az őket alkalmazó számos jól ismert tanulmány közül a Nemzeti Immunizációs Felmérés, a Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálat, a Michigani Egyetem Fogyasztói Hozzáállási Felmérése, a kaliforniai egészségügyi interjú felmérése és az Országos Családnövekedési Felmérés.


A Gallup-tanulmány egyik erőssége, hogy csak a mobiltelefon-válaszadókkal készített interjúkat tartalmazta. A Pew Research tanulmány ezzel szemben csak vezetékes telefonok segítségével készült. Ez fontos, mivel valószínű, hogy a közelmúltban sok bevándorló csak egy mobiltelefonra támaszkodik. Természetesen előfordulhat, hogy néhány mobiltelefonon elérhető bevándorló nem tudott angol vagy spanyol nyelven elkészíteni egy interjút. És fontos megjegyezni, hogy egyes muszlim amerikai bevándorlók egyikük egyik felmérésében sem használt nyelveket beszélnek.

A megközelítésbeli különbségek és néhány eltérő megállapítás ellenére mindkét tanulmány ugyanazt az erősséget viseli, nevezetesen, hogy mindegyikük az amerikai muszlimok országosan reprezentatív, valószínűségi mintáin alapul. Ez azt jelenti, hogy minden tanulmány becsléseket tud nyújtani a mintavételi hiba ismert fokával, ami kulcsfontosságú minden olyan mintavételes felméréshez, amely állítólag valamilyen nagyobb populációt képvisel. Mivel a szövetségi kormány felmérései nem kérdeznek vallási hovatartozásról vagy háttérről, a népszámlálásból vagy más nagy kormányzati tanulmányokból kevés információ található erről a népességről. Így mind a Gallup, mind a Pew Research tanulmányok, hasonlóan azokhoz, amelyeket biztosan követni fognak, hozzájárulnak az Egyesült Államok muszlim közösségével kapcsolatos megértésünk növeléséhez.

További információkért lásd a Pew Reseach Center jelentését az amerikai muszlimokról.